Överås Redovisning Konsult AB

i Göteborg· Redovisning · Bokslut · Årsredovisning · Deklarationsservice · Löneadministration · Revision via Samarbetspartner

 

Medlem i SRF

 

Västergatan 6A · 411 23 Göteborg · Tfn: 031-19 73 01 · Fax: 031-707 28 40

info@overasredovisning.se